შემოთავაზებები

საქართველოს ფოსტა სტუდენტებისთვის აწესებს 10%-იან ფასდაკლებას საფოსტო მომსახურებაზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო სტუდენტებისთვის მართვის მოწმობის აღებაზე აწესებს სპეციალურ ტარიფს.  
ავტოსკოლა რალი სტუდენტებისთვსი აწესებს ფასდაკლებას.
ავტოსკოლა შუმახერი სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.
ტექნოპარკის ფაბლაბი სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.
ავტოსკოლა ალპინა + სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.