შემოთავაზებები

საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში დათვალიერების საფასური სტუდენტებისთვის ნაცვლად 4 ლარისა შეადგენს 1 ლარს.
ავტოსკოლა შუმახერი სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.
ტექნოპარკის ფაბლაბი სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.