სტუდენტური ბარათი

ბარათის მეშვეობით სტუდენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ სხვადასხვა სახის ფასდაკლებით, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებში ისე კერძო კომპანიებში. მაგალითად, ტრანსპორტით მგზავრობისას (რკინიგზა) ინტერნეტით და მობილური ტელეფონებით სარგებლობისას, ასევე კომპიუტერული ტექნიკის შეძენისას და კულტურულ და გასართობ (კინო, თეატრი, მუზეუმები, წიგნის მაღაზიები და სხვა) ცენტრებში. სტუდენტური ბარათი ასევე მოქმედებს კვების ობიექტებში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ცენტრებში და სხვადასხვა ტიპის სავაჭრო დაწესებულებებში და კომპანიებში.

სტუდენტური ბარათის აღება სტუდენტებს შეუძლიათ იუსტიციის სახლში.

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებს რომლებიც სწავლობენ:

ა) ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე;

ბ) აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ( ბაკალავრიატი /  დიპლომირებული მედიკოსის / სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამა);

გ) აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე (მაგისტრატურა);

დ) აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე (დოქტორანტურა)