შემოთავაზებები

ოქსფორდის აკადემია სტუდენტებისთვის აწესებს სხვადასხვა სახის ფასდაკლებას.  
თავისუფალი აკადემია სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას სხვადასხვა სახის შემსწავლელ კურსებზე.
ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.
უცხო ენათა სასწავლო ცენტრი Millennium Gate სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცნეტრი VETO სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.