შემოთავაზებები

ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი სტუდენტებისთვის აწესებს  ფასდაკლებას სხვადასხვა სახის კურსებზე.

 

ფსიქოთერაპიის / ფსიქოკონსულტირების პრაქტიკული საბაზისო კურსი - 15%

ინტეგრირებული სისტემური ოჯახური ფსიქოთერაპია - 15%

არტთერაპიის ერთწლიანი საბაზისო კურსი - 20%

ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის ექსპერტების მონაწილეობით ორგანიზებული მოკლევადიანი სესიები - 10%

მოკლევადიანი ფსიქოსოციალური სატრენინგო კურსები - 15%

ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის შემსაწვლელი ოთხწლიანი პროგრამა - 5%

ფსიქოსექსოლოგია და ფსიქოპათოლოგია - 5%

ფსიქოდრამათერაპიის საბაზისო კურსი - 10%

მოკლევადიანი სტრატეგიული ფსიქოთერაპია - 10%

 

მის: თბილისი, მ.კოსტავას 47

ტელ:  599 50 58 98;  595 07 81 82

www.dendroni.ge

www.facebook.com/DendroniEAP/