შემოთავაზებები

იურიდიული დახმარების ბიურო სტუდენტებისთვის აწესებს სხვადასხვა სახის ფასდაკლებას.

იურიდიული მომსახურება სისხლის სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე - 5%

წარმომადგენლობითი მომსახურება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე - 10%

წარმომადგენლობითი მომსახურება ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ურთიერთობისას - 10%

დოკუმენტის პროექტების შედგენის მომსახურება - 20%

 

მის: თბილისი, თინა იოსებიძის 69 , ოთახი 44

ტელ: 577 05 72 75

Lawyer.org.ge

https://www.facebook.com/lawyer.org.ge/?fref=ts