შემოთავაზებები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო სტუდენტებისთვის მართვის მოწმობის აღებაზე აწესებს სპეციალურ ტარიფს.  
ავტოსკოლა რალი სტუდენტებისთვსი აწესებს ფასდაკლებას.
ავტოსკოლა შუმახერი სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.
ტექნოპარკის ფაბლაბი სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.
ავტოსკოლა ალპინა + სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.