შემოთავაზებები

ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი სტუდენტებისთვის აწესებს  ფასდაკლებას სხვადასხვა სახის კურსებზე.
საქართველოს ტურიზმის აკადემია სტუდენტებისთვის აწესებს 20%-იან ფასდაკლებას ტურიზმის მენეჯმენტის კურსზე.
ინგლისური ენის აკადემია ლეველსი სტუდენტებისთვის აწესებს სხვადასხვა სახის ფასდაკლებას ინგლისური ენის შემსწავლელ კურსებზე.
საგანმანათლებლო ცენტრი გენიოსი  სტუდენტებისთვის აწესებს სხვადასხვა სახის ფასდაკლებას. საოფისე პროგრამების კურსი - 50% ინგლისური ენის კურსი - 40% რუსული ენის კურსი - 40%
უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია სტუდენტებისთვის აწესებს 20%-იან ფასდაკლებას საზაფხულო სკოლაში სხვადასხვა სახის შემსწავლელ კურსებზე.
თავისუფალი აკადემია სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას სხვადასხვა სახის შემსწავლელ კურსებზე.
მრავალპროფილიანი საგანმანათლებლო კომპანია NM სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას სხვადასხვა სახის შემსწავლელ კურსებზე.
სასწავლო ცენტრი ლინგუაფილია სტუდენტებისთვის აწესებს 20%-იან ფასდაკლებას TOEFL-ის მოსამზადებელ კურსზე.
სასწავლო ცენტრი ედუჰაუსი სტუდენტებისთვის აწესებს სხვადასხვა სახის ფასდაკლებას.
ინტელექტ ცენტრი სტუდენტებისთვის აწესებს სხვადასხვა სახის ფასდაკლებას.
კომპანია GTG სტუდენტებისთვის აწესებს 10%-იან ფასდაკლებას ბუღალტერიის შემსწავლელ კურსებზე.
განათლების მართვის ცენტრი სტუდენტებისთვის აწესებს სხვადასხვა სახის ფასდაკლებას.
ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.
სასწავლო ცენტრი Prime ცენტრი სტუდენტებისთვის აწესებს სხვადასხვა სახის ფასდაკლებას.
საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი Cambridge House სტუდენტებისთვის აწესებს 25%-იან ფასდაკლებას ინგლისური ენის შემსწავლელ კურსზე.
CAC Training Centre  სტუდენტებისთვის აწესებს სხვადასხვა სახის ფასდაკლებას.
ევროპის აკადემიური ცენტრი სპეციალურად სტუდენტებისთვის აწესებს სხვადასხვა სახის ფასდაკლებას.
საგანმანათლებლო ცენტრი გერგე სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას
The London School of English Tbilisi სპეციალურად სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.
Tbilisi Consulting Group სპეციალურად სტუდენტებისთვის აწესებს 30%-იან ფასდაკლებას ბიზნეს სამართლის სერტიფიცირებულ კურსზე (ინგლისურ ენაზე).
[1] > [2] > [3]