შემოთავაზებები

ოქსფორდის აკადემია სტუდენტებისთვის აწესებს სხვადასხვა სახის ფასდაკლებას.  
ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი სტუდენტებისთვის აწესებს  ფასდაკლებას სხვადასხვა სახის კურსებზე.
საქართველოს ტურიზმის აკადემია სტუდენტებისთვის აწესებს 20%-იან ფასდაკლებას ტურიზმის მენეჯმენტის კურსზე.
თავისუფალი აკადემია სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას სხვადასხვა სახის შემსწავლელ კურსებზე.
ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.
უცხო ენათა სასწავლო ცენტრი Millennium Gate სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცნეტრი VETO სტუდენტებისთვის აწესებს ფასდაკლებას.